BURSLAR

Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray'a ve eğitime gönül vermiş bağışçıların destekleri ile, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli duyguları ve karakteri sağlam, güvenilir, ancak maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine burs vermektedir.

Maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci GEV bursuna aday olabilir. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini talep eder. GEV bursu alan öğrenciler aynı eğitim döneminde başka kurumdan da burs alınamaz.

Galatasaray EĞİTİM Vakfı tarafından VERİLEN burslar:

İlköğretim bursu, Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.
Ortaöğrenim bursları:
Yatılı öğrenim bursu, yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı bedelinden oluşur.
Gündüzlü öğrenim bursu, gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı bedelinden oluşur.
Destek bursu, ders kitabı, giyecek ve Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.
Yükseköğrenim (lisans) bursu, Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.
Şartlı burslar, bağışçılar tarafından, tutarı, süresi, ödeme şekli ve kullanacak öğrenci belirlenerek, şartlı olarak verilen;
Yurtdışı,
Yüksek lisans (master),
Doktora burslarından
oluşur.

Öğrenimini, Vakıf bursu ile tamamlayan her öğrenci, ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında ( ilköğretim mezuniyetini izleyen 15., orta öğrenim mezuniyetini izleyen 10. ve yüksek öğrenim mezuniyetini izleyen 5. sene sonu) en az burs aldığı yıllar toplamı kadar, almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin burs giderlerini karşılayarak, yetişmesinde katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul eder.