GEV

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Burslar

Burslar

Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV), Resmi Senedi'nin 3/b, 19/s ve 38/3 maddeleri uyarınca, Galatasaray'a ve eğitime gönül vermiş bağışçıların destekleri ile; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli duyguları ve karakteri sağlam, güvenilir, ancak maddi desteğe ihtyacı olan başarılı öğrencilere burs vermektedir.

Maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci GEV bursuna aday olabilir. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini talep eder. GEV bursu alan öğrenciler aynı eğitim döneminde başka kurumdan da burs alınamaz.

Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından verilen burslar:

İlköğretim bursu, Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.

Ortaöğrenim bursları

Yatılı öğrenim bursu, yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı bedelinden oluşur.

Gündüzlü öğrenim bursu, gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı bedelinden oluşur.

Destek bursu, ders kitabı, giyecek ve Ekim – Haziran (9 ay) süresince veri-len harçlıklardan oluşur.

Yükseköğrenim (lisans) bursu, Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.

Şartlı burslar, bağışçılar tarafından, tutarı, süresi, ödeme şekli ve kullanacak öğrenci belirlenerek, şartlı olarak verilen;

Yurtdışı,

Yüksek lisans (master),

Doktora burslarından oluşur.

Öğrenimini , Vakıf bursu ile tamamlayan her öğrenci, ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında ( ilköğretim mezuniyetini izleyen 15., orta öğrenim mezuniyetini izleyen 10. ve yüksek öğrenim mezuniyetini izleyen 5. sene sonu) en az burs aldığı yıllar toplamı kadar, almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin burs giderlerini karşılayarak, yetişmesinde katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul eder.