GEV

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Burslar Nasıl Burs Alabilirim? İlköğretim Bursu

İlköğretim Bursu

Galatasaray Eğitim Vakfı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı  Galatasaray İlköğretim Okulu öğrencilerine ilköğretim bursu sağlamaktadır. 

2017-2018 Ders Yılı için burs bilgileri ve koşulları aşağıda açıklanmıştır.

I -  Burslar :

Burslar 2017-2018 öğrenim yılında (Ekim-Haziran) 9 ay süresince , harçlık olarak verilmektedir.

II -  Koşullar :

Burs başvuruları,  yetkililerin oluşturduğu Burs Komitesi’nce başvuruda bulunan öğrencinin okuldaki başarısı, ihtiyaç düzeyi, mevcut imkanlar ve diğer etkenler gözönüne alınarak değerlendirilir.

Burslar ders yılı ile sınırlıdır. İhtiyacın sürmesi durumunda öğrenim süresince her yıl  yeniden başvurulabilir.

Bursun devamı ve yenilenmesi, öğrencinin ders başarısı ile okul içinde ve dışında  iyi örnek olması koşullarına bağlıdır. Herhangi bir dersten başarısız olan, yada disiplin cezası  alan öğrenci burs hakkını kaybeder.

III - Geri ödeme :

Galatasaray ilköğretim öğrenci bursları karşılıksız değildir.  Burs alan öğrenciler, mezuniyetlerinin 15. yıldönümünden başlayarak en az bir Galatasaray İlköğretim Okulu öğrencisinin kendilerininkine benzer koşullarda burs ihtiyacını karşılamayı ve olanakları elverdikçe bunu sürdürmeyi taahhüt eden bir belgeyi imzalayarak  vicdani yükümlülük altına girerler.

IV - Başvurular :

2017-2018  Ders Yılında Galatasaray öğrenci burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin  (2016 – 2017 Ders Yılında burs alanlar dahil),  durumlarını belirten  bir dilekçe  ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgelerle birlikte,  en geç 29 Eylül 2017 tarihine kadar Galatasaray İlköğretim Okulu Müdüriyeti’ne başvurmaları gerekmektedir.

V – Gerekli belgeler :

Galatasaray öğrenci bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken  ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

1) “Burs İstek Formu” (fotoğraflı)

2) Başvuru dilekçesi

3) Ebeveyn maaş bordrolarının fotokopisi

4) Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve maaş ödemelerini gösteren banka dekontları

5) Ebeveynin işsizlik veya çalışmama durumu sözkonusu ise: SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı, Ticaret Odası’ndan kayıtlı olup olmadığına dair ayrı ayrı belge

6) Ebeveynler için ayrı ayrı:

  www.turkiye.gov.tr  (e-devlet) üzerinden,

   Hizmetler kısmından;

   - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

     - ORTAK (4A/4B/4C) HİZMETLER

       -  SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

         - Hizmet Dökümü Türü : TÜM SGK HİZMET DÖKÜMÜ

    bölümünden "Barkodlu Belge Oluştur" seçilerek alınan döküm.

7) Ev kira ise kira kontratı fotokopisi

8) Gayrimenkullerin tapu fotokopisi

   Ebeveynler için ayrı ayrı:

   www.turkiye.gov.tr  (e-devlet) üzerinden,

   Hizmetler kısmından;

    - TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

      - "Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü.

9) Son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları fotokopisi

10) Öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi (Burslu olup olmadıklarının ayrıca bildirilmesi)

11) 1 adet fotograf

12) İkametgah

13) Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kaydı

14) Anne ve baba  boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

15) Anne veya babanın ağır hastalığı sözkonusu ise devlet hastanesinden rapor,

16) Öğrencinin geçmiş yıla ait ders başarı durumunu ve not ortalamasını gösteren belge (ara sınıflar için)

İlgililere önemle duyurulur.

"Burs İstek Formu" yüklemek için tıklayın.