GEV

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Burslar Nasıl Burs Alabilirim? Ortaöğrenim Bursu

Orta Öğrenim Bursu

Galatasaray Eğitim Vakfı; Galatasaraylılar ve Galatasaray dostlarının katkılarıyla oluşturduğu Burs Fonu’ ndan,  maddi durumu iyi olmayan başarılı Galatasaray Lisesi öğrencilerine ihtiyaca göre çeşitli düzeylerde burs sağlamaktadır.

2017-2018 Ders Yılı için burs bilgileri ve koşulları aşağıda açıklanmıştır.

I -  Burslar :

Galatasaray öğrenci bursları 3 grupta toplanmıştır:

A - Yatılı öğrenim bursu: Yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

B – Gündüzlü öğrenim bursu: Gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

C – Destek bursu: Ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

II -  Koşullar :

Burs başvuruları, Okul İdaresi ve Galatasaray Eğitim Vakfı yetkililerinin oluşturduğu Burs Komitesi’nce başvuruda bulunan öğrencinin okuldaki başarısı, ihtiyaç düzeyi, mevcut imkanlar ve diğer etkenler gözönüne alınarak değerlendirilir.

Burslar 1 ders yılı ile sınırlıdır. İhtiyacın sürmesi durumunda öğrenim süresince her yıl  yeniden başvurulabilir.

Bursun devamı ve yenilenmesi, öğrencinin ders başarısı ile okul içinde ve dışında  iyi örnek olması koşullarına bağlıdır. Sınıfını geçemeyen, ya da uyarı ve kınamadan daha ağır disiplin cezası alan öğrenci burs hakkını kaybeder.

Burslar ders yılıyla birlikte başlar. Öğrenim ücreti taksit dönemlerinde; ders kitabı ve giyecek desteği ders yılı başında;  harçlık, ulaşım desteği ve  öğle yemeği bedeli ise ders yılı içerisinde aydan aya ödenir.

III - Geri ödeme :

Galatasaray öğrenci bursları karşılıksız değildir.  Burs alan öğrenciler, mezuniyetlerinin 10. yıldönümünden başlayarak en az bir Galatasaray Lisesi öğrencisinin kendilerininkine benzer koşullarda burs ihtiyacını karşılamayı ve olanakları elverdikçe bunu sürdürmeyi taahhüt eden bir belgeyi imzalayarak  vicdani yükümlülük altına girerler.

IV - Başvurular :

2017-2018  Ders Yılında Galatasaray öğrenci burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin  (2016 – 2017 Ders Yılında burs alanlar dahil), durumlarını ve talep ettikleri burs tipini belirten bir dilekçe ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgelerle birlikte, en geç 29 Eylül 2017 tarihine kadar Galatasaray Eğitim Vakfı ’na başvurmaları gerekmektedir.

Ders yılı içerisinde acil burs başvuruları da kabul edilir ve Burs Komitesi’nce değerlendirilmeye alınarak imkan varsa karşılanmaya çalışılır.

V – Gerekli belgeler :

Galatasaray Eğitim Vakfı, bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken  ve  değerlendirmeye  esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

Galatasaray öğrenci bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken  ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

1) “Burs İstek Formu” (fotoğraflı)

2) Başvuru dilekçesi

3) Ebeveyn maaş bordrolarının fotokopisi

4) Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve maaş ödemelerini gösteren banka dekontları

5) Ebeveynin işsizlik veya çalışmama durumu sözkonusu ise: SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı, Ticaret Odası’ndan kayıtlı olup olmadığına dair ayrı ayrı belge

6) Ebeveynler için ayrı ayrı:

  www.turkiye.gov.tr  (e-devlet) üzerinden,

   Hizmetler kısmından;

   - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

     - ORTAK (4A/4B/4C) HİZMETLER

       -  SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

         - Hizmet Dökümü Türü : TÜM SGK HİZMET DÖKÜMÜ

    bölümünden "Barkodlu Belge Oluştur" seçilerek alınan döküm.

7) Ev kira ise kira kontratı fotokopisi

8) Gayrimenkullerin tapu fotokopisi

  Ebeveynler için ayrı ayrı:

  www.turkiye.gov.tr  (e-devlet) üzerinden,

  Hizmetler kısmından;

   - TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

     - "Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü.

9) Son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları fotokopisi

10) Öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi (Burslu olup olmadıklarının ayrıca bildirilmesi)

11) 1 adet fotograf

12) İkametgah

13) Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kaydı

14) Anne ve baba  boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

15) Anne veya babanın ağır hastalığı sözkonusu ise devlet hastanesinden rapor,

16) Öğrencinin geçmiş yıla ait ders başarı durumunu ve not ortalamasını gösteren belge (ara sınıflar için)

İlgililere önemle duyurulur.

"Burs İstek Formu" yüklemek için tıklayın.