GEV

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Vakfımız Resmi Senet
Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi
Article Index
Resmi Senet
Bölüm I
Bölüm II
Bölüm III
Bölüm IV
Bölüm V
All Pages

VAKFIN TESCİLİ

 Kuruluş Tescili

“Galatasaray Eğitim Vakfı”, İstanbul, Beyoğlu 18 nci Noterliğinin 29.1.1981 tarih ve 59914 yevmiye No.lu Vakıf Senedi ile kurulmuş, İstanbul 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.12.1981 tarih ve Esas No:981/453; Karar No: 981/800 sayılı kararı ile Mahkeme nezdinde tutulan Vakıf Siciline tescil edilmiştir.

 

Vakıf Resmi Senedindeki Değişikliklerin Tescil Tarihleri

 

• Beyoğlu 9. Noterliğince 16.8.2002 tarih ve 15751 no.lu düzenleme şeklindeki tâdil sözleşmesinin, yasaya uygun olduğunun görülmesi üzerine T.C İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2002-646; Karar No: 2002-515 sayılı kararı ile yapılan değişikliklerin Mahkemece tutulan Vakıf sicil defterine tesciline 23.8.2002 tarihinde karar verilmiş ve tescil yapılmıştır.

• Beyoğlu 1.Noterliğince 4.8.2006 tarih ve 12112 no.lu düzenleme şeklindeki tâdil sözleşmesinin, yasaya uygun olduğunun görülmesi üzerine T.C İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2006-271; Karar No: 2006-251 sayılı kararı ile yapılan değişikliklerin Mahkemece tutulan Vakıf sicil defterine tesciline 05.12.2006 tarihinde karar verilmiş ve tescil yapılmıştır.

• Beyoğlu 9.Noterliğince 1.6.2016 tarih ve 3719 no.lu düzenleme şeklindeki tâdil sözleşmesinin, yasaya uygun olduğunun görülmesi üzerine T.C İstanbul 15.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2016-249; Karar No: 2017-52 sayılı kararı ile yapılan değişikliklerin Mahkemece tutulan Vakıf sicil defterine tesciline 26.1.2017 tarihinde karar verilmiş ve tescil yapılmıştır.


BAŞLANGIÇ

Galatasaray Eğitim Vakfı 1981 yılında ilk vakıf senedinde belirtilmiş bulunan şahıslar tarafından “tüm Galatasaraylılar” adına ülkemizin eğitim ve kültür tarihinde müstesna bir yeri bulunan, beşyüzyıllık şerefli bir geçmişe sahip Galatasaray Lisesi’nin korunup geliştirilmesi, çağdaş imkanlara kavuşturulması, geçmişte olduğu gibi gelecekte de binlerce vasıflı Türk gencinin yetiştirilmesi, Galatasaray Camiası’nda yardımlaşma ve dayanışma ortamının sağlanması ve oluşacak gücün bu nezih eğitim kurumumuzun daha ileri götürülmesine yönlendirilerek hem Galatasaray Lisesi öğrencilerine, hem de ülkemiz eğtimine katkı sağlamak amacıyla, Türk Medeni Kanunu ve 903 Sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuştur.

Aradan geçen yirmi yıllık hizmet süresi içerisinde Galatasaray Eğitim Vakfı Vakıf Senedi’nde belirtilmiş olan esaslar ve amaçlar doğrultusunda tüm imkanlarını Galatasaray Lisesi öğrencilerine seferber etmiştir. 1992 yılında Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu’nun kuruluşlarında Galatasaray Eğitim Vakfı büyük rol oynamış, tüm kuruluş çalışmalarına iştirak etmiş ve gereken her türlü maddi desteği sağlamıştır. Kuruluştan sonra da başta Galatasaray Lisesi  olmak üzere, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu’nun her açıdan desteklenmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi ve çağdaş eğitim imkanlarına kavuşturulması için faaliyet göstermiştir. Altyapı tesisinden, öğrenci sosyal faaliyetlerine kadar çok çeşitli alanlarda yatırımlar ve projeler gerçekleştirilmiş, maddi ve manevi her türlü desteğin sağlanılması için büyük çaba harcanmıştır. Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bu misyonu yıllar boyu devam edecektir.

Kuruluşundan bu yana değişen hukuki mevzuat, sosyal ve ekonomik şartlar, dünyada meydana gelen sürekli gelişmelerin yanısıra, Galatasaray Üniversitesi ve İlköğretim Okulu’nun tesis edilmeleriyle ilgi ve hizmet alanının genişlemesinden dolayı Vakfın işleyişine ve hukuki yapısına yeni bir düzen getirerek, yeni şartlara uyarlamak gerekmiştir. Bu sebeple Vakfın Resmi Senedinin gözden geçirilmesi gerekmiş, senedin bazı kısımları değiştirilmek ve yeni maddeler eklenmek suretiyle Vakıf Senedi yenilenmiştir.

Vakıf Mütevelliler Kurulu yenilenen Vakıf Senedi çerçevesinde Galatasaray Eğitim Kurumları, Galatasaray Camiası ve ülkemizin eğitimi için daha büyük katkı ve hizmetlerin gerçekleştirileceği ümidi içerisindedir.