GEV

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Vakfımız Resmi Senet
Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi
Article Index
Resmi Senet
Bölüm I
Bölüm II
Bölüm III
Bölüm IV
Bölüm V
All Pages

BÖLÜM IV

ÖDÜL - PROTOKOL VE TÖRENLER

Madde 33 - GALATASARAY EĞİTİM VAKFI ONUR ÜYELİĞİ

Vakfa  ve Vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmet ve katkıları  nedeniyle belirli kişilere Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği verilebilir.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği için, Galatasaray Öğretim Kurumları’nda öğrenim yapmış olma koşulu aranmaz.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği  için en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nin takdimi şarttır. Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği vermek Yönetim Kurulu yetkisindedir. Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği’ne ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’nın geçerliliği tam üye sayısının üçte ikisinin kabulü koşuluna bağlıdır. Oylar kapalı verilir.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği Mütevelliler Kurulu ve Divan Kurulu’na seçilme hakkı verir.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği’ne ilişkin diğer koşullar, berat metni ve merasim yönetmelikle saptanır.

Madde 34 - BERAT VE MADALYALAR

Vakfın 5 tür madalya ve beratı vardır. 

 • 50’nci Mezuniyet Yılı Madalyası ve Beratı,
 • Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Madalyası ve Beratı,
 • Galatasaray Eğitim Vakfı Şükran Madalyası ve Beratı,
 • Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı,
 • Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Başarı Madalyası ve Beratı,

50’nci Mezuniyet Yılı Madalyası, mezuniyetini izleyen 50’nci yılını doldurmuş Galatasaray Lisesi mezunlarıyla, Galatasaray Üniversitesi mezuniyetini izleyen 50’nci yılını doldurmuş Galatasaray Üniversitesi mezunlarına ve vefat etmişlerse kanunî mirasçılarına verilir. Bu madalyanın verilişinde Yönetim Kurulu’nun hiçbir tercih ve yetkisi yoktur. Ancak görevi vardır.

Onur, Şükran, Üstün Hizmet ve Üstün Başarı Madalyaları, en az 2 Yönetim Kurulu Üyesi’nin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Üye tam sayısının üçte iki ekseriyetiyle verilir. Oylar kapalı kullanılır.

Her 5 tür madalyaya ilişkin diğer koşullarla, madalyaların şekli ve beratların metni ve buna ilişkin merasim yönetmelikle saptanır.

 

Madde  35 - TÖRENLER, TÖRELER, ŞÖLENLER, VAKIF PROTOKOLÜ

Galatasaray Lisesi mezunlarıyla, Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olanların 50’nci mezuniyet yıllarını kutlamasını sağlamak için Yönetim Kurulu her yıl bir Tören tertip eder.

Bu Tören, Türkiye Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün 1932 yılının Aralık ayında Galatasaray Lisesi’ni ilk ziyaret ettiği günün anısına, her Aralık ayının ilk Pazar günü yapılır. Tören geçerli bir engel olmadıkça, Tevfik Fikret Salonu’nda tertip olunur.

Yönetim Kurulu başka Şölenler ve Törenler tertip edeceği gibi, Töreler de ihdas edebilir. Bunlar bir Yönetmelikle saptanır.

Yönetim Kurulu ayrıca, çeşitli koşullara göre uygulanacak bir Galatasaray Eğitim Vakfı Protokolü tanzim eder. Bu protokol Yönetmelikle saptanır.

Yönetim Kurulu vefat eden Galatasaraylıların cenazeleri için Tören ve Töre saptar. Belirgin Galatasaraylılar için Galatasaray Öğretim Kurumları’nda uygun yerlere, Galatasaray Üniversitesi yetkili organlarının kararlarıyla, büst ve heykel dikilir. Allah’ın rahmetine kavuşanların, bunların ecdat ve ahfadından ölenlerin ruhlarına ithaf olunmak üzere uygun görülecek yer ve zamanda mevlût okutur. Bütün bu hususlar Yönetmelikle saptanır.

Madde 36 - BAŞLANGIÇ MADDESİ

Bu Vakıf Senedinin “BAŞLANGIÇ” başlıklı bölümü Vakıf Senedi metninin ayrılmaz bir bölümüdür.

Madde 37 - VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Vakıf Senedi’nde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve toplantıda hazır bulunan Mütevelli Kurulu üye sayısının 2/3’ünün oyu ile gerçekleştirilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üye sayısının 50’den aşağı  olmaması şarttır.

Madde 38 - VAKFIN İÇ MEVZUATI

Bu Vakıf Senedine göre Vakfın kabul edeceği yönetmelikler aşağıdadır:

Vakıf Kurullarının Toplantı, Karar ve Usul Merasimi ile Çalışma Düzenleri Hakkında Yönetmelik

(Md. 12,13,14,16,21,26)

 Gelir, Eğitim ve İletişim Grupları Yönetmeliği  (Md. 18)

Burs Yönetmeliği (Md.  3/b)

Genel Müdürlük ve İdari Kadroların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma düzenleri Hakkında Yönetmelik (Md. 24,25)

Şölen, Tören, Ödüllendirme ve Protokol Yönetmeliği  (Md. 33,34,35)

Vakıf bu yönetmelikler dışında da, görevlerinin gerektirdiği düzenlemeleri yapabilir, yönetmelikler ve talimatlar çıkarabilir.