GEV

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Vakfımız Resmi Senet
Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi
Article Index
Resmi Senet
Bölüm I
Bölüm II
Bölüm III
Bölüm IV
Bölüm V
All Pages

BÖLÜM V

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- İLK YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELERİ

Bu Vakıf Senediyle ilk Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden “İlk Yönetim Kurulu Üyeleri” ve “Yedek Üyeler” aşağıda gösterildiği gibidir:

ASIL ÜYE

 • İnan KIRAÇ
 • Erdoğan KARAKOYUNLU
 • Kayıhan URAZ
 • Çetin EMEÇ
 • Doğan KOLOĞLU
 • Selahattin BEYAZIT
 • Sinan SİNANGİL
 • Yüksel SUNGURTEKİN
 • Türker ARSLAN

YEDEK ÜYE 

 • Nejat HÜRBAŞ
 • Yusuf KARAL
 • Bener AKBAŞ
 • Engin KENBER

Geçici Madde 2 - İLK DENETÇİLER

Bu Resmi Senet  ile ilk Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden ilk Denetim Kurulu üyeleri ile yedek üyeler aşağıda gösterildiği gibidir:

ASIL ÜYE

 • Erol EVGİN
 • Yüksel SÜMER

YEDEK ÜYE

 • Seyfi DORAL
 • Yusuf Ziya SOLAKOĞLU

Geçici Madde 3 - KAZANILMIŞ HAKLAR

Bu Galatasaray Eğitim Vakfı Vakıf Senedi’nin tadilinden önce, işbu senette öngörülmüş kurallara tâbi olmaksızın elde edilmiş ödüller, madalyalar, ünvanlar, seçim veya halefiyet yoluyla kazanılmış Mütevelliler Kurulu Üyelikleri kazanılmış hak niteliğindedir.

Geçici Madde 4 - DİVAN KURULU’NUN  BELİRLENMESİ

Mütevelliler kurulu’nca kabul edilen bu Vakıf Resmi Senedi değişikliğine uygun olarak Divan Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve durum kendilerine yazı ile bildirilir.

Bu bildirimde, Divan Kurulu’nun ilk toplantısını yapacağı gün, yer ve saat de yer alır.