Haberler

FRANSIZ SENATOSU AVRUPA İŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VE HEYETİNİN TURKİYE ZİYARETİ

Ankara, Bursa ve İstanbul'da temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Fransız Senatosu Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Sayın Jean BIZET ve beraberindeki heyet üyesi Senatörler; Sayın Robert DEL PICCHIA, Sayın Bernadette

BOURZAI, Sayın Charles GAUTIER ve Senato Yönetiminden Sayın Aurore BASSY, 30 Mart Çarşamba günü Galatasaray Üniversitesini ve Galatasaray Lisesini ziyaret ettiler.Gençlerin yetişmesine önem veriniz; çünkü bu yolda en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder.

Aristoteles