Haberler

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YANAN TARİHİ BİNASININ RESTORASYONU

Değerli Galatasaraylılar,

1-Binanın söküm ve temizlik işlemleri Eylül 2013’de tamamlanmıştır.

2-Temizlik ve söküm işlemlerinin tamamlanmasını takiben hazırlanmaya başlanan Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Avan Projeleri tamamlanmış, İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmuş ve onayları alınmıştır :

Rölöve Projesi : 08.01.2014 tarihinde Kurula sunulmuş, 25.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Restitüsyon Projesi : 22.01.2014 tarihinde Kurula sunulmuş, 25.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Restorasyon Avan Projesi : GSÜ yönetimi ihtiyaç planı doğrultusunda hazırlan proje, 25.02.2014 tarihinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na sunulmuş, alınan uygun görüşle Kurul’a başvurulmuştur. Proje 04.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Kalemişi Proje ve Detayları : 04.03.2014 tarihinde ek olarak Kurula sunulmuştur.

3-Avan projeye uygun olarak çizilmeye başlanan Restorasyon Uygulama Projesi Nisan 2014’de tamamlanarak Kurula sunulacak ve Kurulun onayını takiben inşaata başlanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Galatasaray Eğitim VakfıTarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk