Haberler

KARTAL SOKAK MÜŞTEMİLATI

Galatasaray Lisesi’nin Kartal Sokak’ta bulunan ve yangın nedeniyle hasar görmüş olan binası için hazırlanan rölöve, İstanbul 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ve 19.9.2019 tarih ve 7801 sayılı  kararı ile, Restitüsyon Projesi 19.4.2019 tarih ve 7352 sayılı kararı ile, Restorasyon Tadilat Projesi ise 19.9.2019 tarih ve 7801 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Galatasaray Topluluğu