Kuruluş İlanı

3 Haziran 1982 Tarihli 17713 Sayılı Resmi Gazete Sayfa : 59 
Vakfın Adı: Galatasaray Eğitim Vakfı
Vakfedenler: Kemal Erdoğan Karakoyunlu, İnan Kıraç
Vakfın İkametgahı: İstanbul 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin adı ve Karar No: İstanbul 2.Asliye Hukuk Hakimliğinin 30/12/1981 gün ve E. 1981/453, K. 1981/800 sayılı kararı. mezunları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel, sosyal gelişmesine hizmet etmek ve daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde katkıda bulunmak. 

Vakfın Malvarlığı: 5.000.000-TL. 
Vakfın Organları
a) Vakıf Mütevelliler Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Yürütme Komitesi
d) Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun Hükümlerine göre kurulan ve vakıflar hakkındaki tüzüğün 13.maddesi gereğince ilan olunur.


27 Haziran 1982 Tarihli 17737 Sayılı Resmi Gazete Sayfa : 31
DUYURU

3/6/1982 günü ve 17713 sayılı Resmi Gazetenin 59ncu sayfasında Vakıflar Genel Müdürlüğü Galatasaray Eğitim Vakfı'na ait ilanın Vakfın gayesi bölümü eksik yayımlandığından aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
Vakfın Gayesi : Galatasaray Lisesinin devamını, gelişmesini ve mensup ile mezunlar arasında Sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun Kültürel, Bilimsel, Sosyal gelişmesine hizmet etmek ve daha Yüksek verimli ve etkin düzeyde Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak.
Duyurulur.