Nasıl Burs Alabilirim?

Galatasaray Eğitim Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Galatasaray İlköğretim Okulu öğrencilerine ilköğretim bursu, Galatasaray Lisesi öğrencilerine orta öğretim bursu, Galatasaray Lisesi Mezunu üniversite öğrencilerine ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine de yüksek öğrenim bursu vermektedir.

Yüksek öğrenim ve ilköğretimde burslar, öğrencilere 9 ay (Ekim-Haziran) süresince , harçlık olarak verilmektedir.

Orta öğretimde, burs alacak Galatasaray Lisesi Öğrencilerinin ihtiyaçları dereceleri doğrultusunda 3 grup burs bulunmaktadır.

A - Yatılı öğrenim bursu: Yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

B – Gündüzlü öğrenim bursu: Gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

C – Destek bursu: Ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

Harçlık tutarları:

İlköğretim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 300,00 TL

İlköğretim Bursu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Orta öğretim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 350,00 TL

Orta Öğretim Bursu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yüksek öğrenim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 700,00 TL

Yüksek Öğrenim Bursu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yurtdışı Bursları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Burs başvurularınız için, ilgili bursu seçerek, "Burs Duyurusu" ve "Burs Başvuru Formu"na ulaşabilirsiniz.