Nasıl Burs Verebilirim?

Galatasaray Eğitim Vakfı aracılığı ile, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Galatasaray İlköğretim Okulu öğrencilerine ilköğretim bursu, Galatasaray Lisesi öğrencilerine orta öğretim bursu, Galatasaray Lisesi Mezunu üniversite öğrencilerine ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine de yüksek öğrenim bursu verebilirsiniz.

Yüksek öğrenim ve ilköğretimde burslar, öğrencilere 9 ay (Ekim-Haziran) süresince, harçlık olarak verilmektedir.

Orta öğretimde, burs alacak Galatasaray Lisesi Öğrencilerinin ihtiyaçları dereceleri doğrultusunda 3 grup burs bulunmaktadır.

A - Yatılı öğrenim bursu: Yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

B – Gündüzlü öğrenim bursu: Gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

C – Destek bursu: Ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

BURS TUTARLARI:

Orta öğretim:

Yatılı öğrenim bursu: 45.000.-TL / Yıl

Gündüzlü öğrenim bursu: 17.000.-TL / Yıl

Destek bursu: 17.000.-TL / Yıl

Yüksek öğrenim:

Harçlık, 9 ay (Ekim-Haziran) süresince aylık 2.000,00 TL olmak üzere toplam yıllık 18.000,00 TL.

Galatasaray Eğitim Vakfı’na yapacağınız burs bağışlarının ödemelerini peşin yapabileceğiniz gibi, öğrencilere burs verilen Ekim-Haziran dönemi içerisinde bölme imkanınızda bulunmaktadır.