Orta Öğrenim Bursu

Galatasaray Eğitim Vakfı; Galatasaraylılar ve Galatasaray dostlarının katkılarıyla oluşturduğu Burs Fonu’ ndan, maddi durumu iyi olmayan başarılı Galatasaray Lisesi öğrencilerine ihtiyaca göre çeşitli düzeylerde burs sağlamaktadır.

Burs bilgileri ve koşulları aşağıda açıklanmıştır.

I - Burslar :

Galatasaray öğrenci bursları 3 grupta toplanmıştır:

A - Yatılı öğrenim bursu: Yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

B – Gündüzlü öğrenim bursu: Gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

C – Destek bursu: Ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

II - Koşullar :

Burs başvuruları, Okul İdaresi ve Galatasaray Eğitim Vakfı yetkililerinin oluşturduğu Burs Komitesi’nce başvuruda bulunan öğrencinin okuldaki başarısı, ihtiyaç düzeyi, mevcut imkanlar ve diğer etkenler göz önüne alınarak değerlendirilir.

Burslar 1 ders yılı ile sınırlıdır.İhtiyacın sürmesi durumunda öğrenim süresince her yıl yeniden başvurulabilir.

Bursun devamı ve yenilenmesi, öğrencinin ders başarısı ile okul içinde ve dışında iyi örnek olması koşullarına bağlıdır. Sınıfını geçemeyen, ya da uyarı ve kınamadan daha ağır disiplin cezası alan öğrenci burs hakkını kaybeder.

Burslar ders yılıyla birlikte başlar. Öğrenim ücreti taksit dönemlerinde; ders kitabı ve giyecek desteği ders yılı başında; harçlık, ulaşım desteği ve öğle yemeği bedeli ise ders yılı içerisinde aydan aya ödenir.

III - Geri ödeme :

Galatasaray öğrenci bursları karşılıksız değildir. Burs alan öğrenciler, mezuniyetlerinin 10. yıldönümünden başlayarak en az bir Galatasaray Lisesi öğrencisinin kendilerininkine benzer koşullarda burs ihtiyacını karşılamayı ve olanakları elverdikçe bunu sürdürmeyi taahhüt eden bir belgeyi imzalayarak vicdani yükümlülük altına girerler.

IV - Başvurular :

Galatasaray Eğitim Vakfı Orta Öğretim Bursu'ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin (Geçen ders yılında burs alanlar dahil), durumlarını ve talep ettikleri burs tipini belirten bir dilekçe ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgelerle birlikte, okulun açılmasını izleyen on iş günü içinde Galatasaray Eğitim Vakfı ’na başvurmaları gerekmektedir.

Ders yılı içerisinde acil burs başvuruları da kabul edilir ve Burs Komitesi’nce değerlendirilmeye alınarak imkan varsa karşılanmaya çalışılır.

V – Gerekli belgeler :

Galatasaray Eğitim Vakfı, bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken ve değerlendirmeye esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

Galatasaray öğrenci bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

1) “Burs İstek Formu” (fotoğraflı)

2) Ebeveyn maaş bordrolarının fotokopisi

3) Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve maaş ödemelerini gösteren banka dekontları

4) Ebeveynin işsizlik veya çalışmama durumu sözkonusu ise: SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı, Ticaret Odası’ndan kayıtlı olup olmadığına dair ayrı ayrı belge

5) Ebeveynler için ayrı ayrı:

www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,

Hizmetler kısmından;

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

- ORTAK (4A/4B/4C) HİZMETLER

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

- Hizmet Dökümü Türü : TÜM SGK HİZMET DÖKÜMÜ

bölümünden "Barkodlu Belge Oluştur" seçilerek alınan döküm.

6) Ev kira ise kira kontratı fotokopisi

7) Gayrimenkullerin tapu fotokopisi

Ebeveynler için ayrı ayrı:

www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,

Hizmetler kısmından;

- TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- "Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü.

8) Son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları fotokopisi

9) Öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi (Burslu olup olmadıklarının ayrıca bildirilmesi)

10) 1 adet fotograf

11) İkametgah

12) Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kaydı

13) Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

14) Anne veya babanın ağır hastalığı sözkonusu ise devlet hastanesinden rapor,

15) Öğrencinin geçmiş yıla ait ders başarı durumunu ve not ortalamasını gösteren belge (ara sınıflar için)

Gerekli Evraklar listesini yazdırmak için tıklayın.

İlgililere önemle duyurulur.