Yüksek Öğrenim Bursu

Galatasaray Eğitim Vakfı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı Galatasaray Lisesi Mezunu üniversite öğrencilerine ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine yüksek öğretim bursu sağlamaktadır.

Burs bilgileri ve koşulları aşağıda açıklanmıştır.

I - Burslar :

Burslar öğretim yılı süresince (Ekim-Haziran, 9 ay), harçlık olarak verilmektedir.

II - Koşullar :

Galatasaray Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Bursundan, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu veya özel yerden burs almayan, Galatasaray Lisesi Mezunu üniversite öğrencileri ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri faydalanabilmektedir.

Burs başvuruları, yetkililerin oluşturduğu Burs Komitesi’nce başvuruda bulunan öğrencinin okuldaki başarısı, ihtiyaç düzeyi, mevcut imkanlar ve diğer etkenler göz önüne alınarak değerlendirilir.

Burslar ders yılı ile sınırlıdır. İhtiyacın sürmesi durumunda öğrenim süresince her yıl yeniden başvurulabilir.

Bursun devamı ve yenilenmesi, öğrencinin ders başarısı ile okul içinde ve dışında iyi örnek olması koşullarına bağlıdır. Herhangi bir dersten başarısız olan, yada disiplin cezası alan öğrenci burs hakkını kaybeder.

III - Geri ödeme :

Galatasaray öğrenci bursları karşılıksız değildir. Burs alan öğrenciler, mezuniyetlerinin 5. yıldönümünden başlayarak en az bir Galatasaray Üniversitesi öğrencisinin kendilerininkine benzer koşullarda burs ihtiyacını karşılamayı ve olanakları elverdikçe bunu sürdürmeyi taahhüt eden bir belgeyi imzalayarak vicdani yükümlülük altına girerler.

IV - Başvurular :

Galatasaray Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Bursundan yararlanmak isteyen Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin ( Geçen Ders Yılında burs alanlar dahil), durumlarını belirten bir dilekçe ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgelerle birlikte, okulun açılmasını izleyen on iş günü içinde Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Diğer üniversitelerde okuyan Galatasaray Lisesi mezunlarının aynı tarihe kadar Galatasaray Eğitim Vakfı’na başvurmaları gerekmektedir

V – Gerekli belgeler :

Galatasaray öğrenci bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

1) “Burs İstek Formu” (fotoğraflı)

2) İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı,

3) Ebeveyn maaş bordrolarının fotokopisi

4) Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve maaş ödemelerini gösteren banka dekontları

5) Ebeveynin işsizlik veya çalışmama durumu sözkonusu ise: SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı, Ticaret Odası’ndan kayıtlı olup olmadığına dair ayrı ayrı belge

6) Ebeveynler için ayrı ayrı:

www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,

Hizmetler kısmından;

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

- ORTAK (4A/4B/4C) HİZMETLER

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

- Hizmet Dökümü Türü : TÜM SGK HİZMET DÖKÜMÜ

bölümünden "Barkodlu Belge Oluştur" seçilerek alınan döküm.

7) Ev kira ise kira kontratı fotokopisi

8) Gayrimenkullerin tapu fotokopisi

Ebeveynler için ayrı ayrı:

www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,

Hizmetler kısmından;

- TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- "Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü.

9) Son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları fotokopisi

10) Öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi (Burslu olup olmadıklarının ayrıca bildirilmesi)

11) 1 adet fotograf

12) İkametgah

13) Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kaydı

14) Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

15) Anne veya babanın ağır hastalığı sözkonusu ise devlet hastanesinden rapor,

16) Öğrencinin geçmiş yıla ait ders başarı durumunu ve not ortalamasını gösteren belge (ara sınıflar için)

Gerekli Evraklar listesini yazdırmak için tıklayın.

İlgililere önemle duyurulur.