Haberler

“GALATASARAYLI KURULUŞLAR 150. YIL ORTAK DEKLARASYONU”

“Galatasaraylı Kuruluşlar 150. Yıl Ortak Deklarasyonu”

1 Eylül 1868 günü eğitim ve öğretim hayatına başlayan ve cumhuriyetle birlikte bugünkü ismini alan Galatasaray Lisesi, geride bıraktığı bir buçuk asır boyunca Türkiye’ye kattığı sayısız değer ve içinden çıkardığı köklü kurumlarla, 2018 yılında 150. yılına erişiyor.

150 yıl önce Sultan Abdülaziz tarafından kurulan ve dönemin Doğu ve Batı Avrupa’daki en ileri eğitim sistemleri değerlendirilerek yapılandırılan bu kurum, temel eğitim dilini aldığı Fransa’daki örneklerinin de ötesine geçmiş, yakın tarihimizin ilk ilerici, bilimsel ve laik orta öğrenim girişimi olmuştur.

Kuruluş amacı evrensel değerlerle donanmış, milli menfaatleri öncelikli gören, toplumun çağdaşlaşmasına katkıda bulunacak, akılcı bireyler yetiştirmek olan Galatasaray Lisesi, gelenekleri ve dayanışma kültürüyle sadece ülkemizde değil, dünya çapında takdir toplamış binlerce mezun vermiştır.

Hakkında bir orta öğrenim kurumu için eşine rastlanması zor sayıda yayın yapılmış olan bir buçuk asırlık bu kamu kurumunun deneyim ve birikiminin en büyük faydası, kuşkusuz kamu kesiminin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmek olmuştur.

İlk çeyrek yüzyılın mezunları arasından cumhuriyetin kurucu kadroları ve Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşları çıktığı gibi, ardından Türkiye’yi dünyayla bütünleştiren diplomatlar, anayasaların hazırlanmasına değerli katkılarda bulunan hukukçular buradan yetişmiş, hemen hemen her kabinede Galatasaray mezunu bakanlar bulunmuş, bu lisenin öğrencileri kendi aralarından iki başbakan çıkmış olmasından gurur duymuş, devletin kendilerine sağladığı kaliteli eğitim imkanının karşılığını iyi insan olmaya çalışarak vermişlerdir.

Yine bu lisenin mezunları, birçok mesleki alanın kurulup olgunlaşmasında rol oynamış, ülkenin kültürel ve sanatsal birikimine büyük katkı yapmış, bilim varlığımıza hatırı sayılır değerler katmıştır.

Bir başka lise daha yoktur ki, Galatasaray Spor Kulübü gibi bir dünya markası doğurmuş, Galatasaraylılar Derneği ile sivil toplum örgütlenmesinin ilk örneklerinden birine hayat vermiş, eğitim vakfıyla kaynak yaratarak kamu otoritesini desteklemiş, bir orta öğretim yapısından uluslararası statüye sahip bir devlet üniversitesi çıkarmış olsun. Bu yüzden bu tarihi çatı sadece idealist öğretmen ve öğrencileri barındırmıyor. Galatasaray’ı bir isim olmaktan öteye taşıyıp kavramlaştıran, bir buçuk asrın imbiğinden geçerek bugünkü kuşaklara aktarılmış sayısız duygusal, geleneksel, akılcı ve etik unsurun birbirine eklemlenerek oluşturduğu, birkaç cümleyle özetlenemeyecek bir bütün. İşte o bütünü oluşturan son halka da 2017-2018 eğitim-öğretim dönemini yaşayan 150 devresi olacak. Onlar Galatasaray’ın 150. yıl mezunları olurken, aynı 50 ve 100. yılları yaşamış büyükleri gibi, böylesine özel bir tarihin canlı tanığı olma ayrıcalığını yaşayacaklar.

Dünyanın dört bir yanına yayılmış Galatasaray kurumlarının da desteğiyle, Galatasaray'a dair her şeyin özü olan lisenin 150. kuruluş yılı etkinlikleri, 2017 sonundan 2019 başına kadar sürecek ve Galatasaray’ın ortak hafızası kurumsal, ulusal ve uluslararası ölçeklerde izlenebilecek.

Bu hafızayı oluşturan yapı taşları olarak gördüğümüz kurucu iradeye, kurumsal temelleri atan Âli ve Fuad paşalara, kuruluştaki vizyonu güncelleyerek koruyan efsanevi müdürlerimiz Abdurrahman Şeref, Tevfik Fikret, Behçet Gücer ve Yıldızhan Yayla’ya, inisiyatif alarak misyon yüklenmenin görkemli bir örneğini veren Ali Sami Yen'e ve bu kurumun üzerine titreyerek özel ilgi gösteren ve devamlılığını sağlayan Atatürk’e şükranlarımızla…Bütün ümidim gençliktedir.

Mustafa Kemal Atatürk