Haberler

ATATÜRK’ÜN MEKTEBİMİZİ İLK ZİYARETİNİN 84.YILDÖNÜMÜ

Atatürk 2 Aralık 1930 Salı günü Galatasaray Lisesi’ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Yanındaki milletvekili ve bakanlar arasında, İçişleri Bakanı 1908 mezunu Şükrü Kaya, 1911 mezunu İstanbul Milletvekili Ruşen Eşref Ünaydın, mektebimiz eski öğretmenlerinden ziyaret sırasında Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi ve daha sonra Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel, Beyler bulunmaktaydı.

Atatürk mektebimizin her tarafını, özellikle kütüphane, müze ve konferans salonunu gezdikten sonra, Müdürümüz Fethi İsfendiyaroğlu ile 9.sınıfta Halit Birsan Bey’in matematik dersine girdi.

Atatürk’ün diğer ziyaretleri 28 Ocak 1932 ve 1 Temmuz 1933 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

"Reisicumhur Gazi Hz. saat ikide otomobille saraydan hareket ederek sıra ile Harp Akademisi, Mülkiye ve Harbiye Mekteplerini...buradan Galatasaray Lisesi'ni teşrif ettiler.(...) Galatasaray Lisesi'nde kütüphanenin hatıra defterini imzaladılar. Daha sonra müdür odasında bir müddet oturarak mektebin vaziyeti umumiyesi ve talebenin durumu hakkında konuştular. İmla, resim ve lisan derslerinde bulundular, mektep müdüründen uzun uzadıya izahat aldılar..."

Devletin resmi yayın organı Ayın Tarihi mecmuası (03.12.1930, cilt 23-24, sayı 79-81, sayfa 6630-6631)Galatasaray Topluluğu