Haberler

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PROJELERİ

1) Restitüsyon Projeleri

Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok olmuş öğelerin, yapıların veya yerleşmelerin ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, yapı üzerindeki izlerden, yapıya, yerleşmeye ait çizim fotoğraf gibi belgelerden yararlanılarak plan, kesit, görünüş ve aksonometrik çizimlerle ya da maketle anlatımına "restitüsyon" denir.
 
Galatasaray Üniversitesi yanan binasının restitüsyon projeleri 22.01.2014 tarihinde İstanbul  3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş, 25.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.


2) Rölöve Projeleri

Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır.
 
Galatasaray Üniversitesi yanan binasının rölöve projeleri 08.01.2014 tarihinde İstanbul  3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş, 25.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.


3) Restorasyon Projeleri

Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği yapmış eserin, aslına uygun olarak, asli malzemeden, asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır.
 
Galatasaray Üniversitesi yanan binasının restorasyon avan projeleri 22.05.2014 tarihinde İstanbul  3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş, 04.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.
 
Restorasyon uygulama projeleri ve duvar süslemeleri 31.03.2014 tarihinde İstanbul  3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur.

Avan ProjelerGençlerin yetişmesine önem veriniz; çünkü bu yolda en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder.

Aristoteles