Haberler

7. SULTANİ MFNU KONFERANSI YAPILDI

Öğrencilerin demokratik ve barışçıl yöntemlerle sorunlara çözüm getirme becerilerini geliştirmelerini ve Fransızca diplomasi diline hâkimiyet kazanmalarını amaçlayan “Sultani MFNU” (Le Modèle Francophone des Nations unis - Fransızca Birleşmiş Milletler Modeli) konferansının yedincisi, 5 Nisan 2019 Cuma günü Tevfik Fikret Salonu’nda başladı.

5-7 Nisan tarihlerinde, Türkiye’den yedi okul, yurtdışından üç okul olmak üzere toplam 285 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen konferansta, “Savaş ve Barış” teması çerçevesinde pek çok güncel sorun öğrencilerin farklı ülkeleri temsili aracılığıyla tartışıldı ve çözüme ulaştırılmaya çalışıldı.Gençlerin yetişmesine önem veriniz; çünkü bu yolda en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder.

Aristoteles